2014 Nikkei Sho G2

[Edit]
Date / Track:
Nakayama-JPN
Post Time:
Distance:
1 9/16 m (Turf)
Age / Sex:
4+ M
Fin Silks Horse / Sire Rating Trainer / Jockey Last Start / Next Start Elixir.HRN
1 Horse Silk Win Variation Win Variation
Heart's Cry
8.15 Masahiro Matsunaga
Yasunari Iwata
12th, 2015 Tenno Sho (Spring) G1
Last Race 12th, 2015 Tenno Sho (Spring) G1
2 Horse Silk Hokko Brave Hokko Brave
Marvelous Sunday
7.80 Yasutoshi Matsunaga
Hironobu Tanabe
16th, 2017 American Jockey Club Cup G2
Last Race 16th, 2017 American Jockey Club Cup G2
3 Horse Silk Last Impact Last Impact
Deep Impact
8.23 Hiroyoshi Matsuda
Yuga Kawada
14th, 2017 Japan Cup G1
Last Race 14th, 2017 Japan Cup G1
4 Horse Silk Satono Apollo Satono Apollo
Symboli Kris S
6.82 Sakae Kunieda
Kosei Miura
16th, 2016 Chunichi Shimbun Hai G3
Last Race 16th, 2016 Chunichi Shimbun Hai G3
5 Horse Silk Fenomeno Fenomeno
Stay Gold
8.17 Hirofumi Toda
Masayoshi Ebina
8th, 2015 Nikkei Sho G2
Last Race 8th, 2015 Nikkei Sho G2
6 Horse Silk Derby Fizz Derby Fizz
Jungle Pocket
4.79 Futoshi Kojima
Katsuharu Tanaka
7th, 2016 Sapporo Kinen G2
Last Race 7th, 2016 Sapporo Kinen G2
7 Horse Silk Silent Melody Silent Melody
Symboli Kris S
0.00 Sakae Kunieda
Yoshitomi Shibata
15th, 2014 Copa Republica Argentina G2
Last Race 15th, 2014 Copa Republica Argentina G2
8 Horse Silk Asuka Kurichan Asuka Kurichan
Sterling Rose
7.34 Naosuke Sugai
Keita Tosaki
18th, 2014 Tenno Sho (Autumn) G1
Last Race 18th, 2014 Tenno Sho (Autumn) G1
9 Horse Silk Jaguar Mail Jaguar Mail
Jungle Pocket
7.76 Noriyuki Hori
Syu Ishibashi
16th, 2014 Tenno Sho (Spring) G1
Last Race 16th, 2014 Tenno Sho (Spring) G1
10 Horse Silk Ocean Blue Ocean Blue
Stay Gold
7.86 Yasutoshi Ikee
Mirco Demuro
15th, 2015 Arima Kinen G1
Last Race 15th, 2015 Arima Kinen G1
11 Horse Silk Sakura Ardito Sakura Ardito
Deep Impact
6.67 Inao Okada
Yutaka Yoshida
10th, 2015 Sapporo Kinen G2
Last Race 10th, 2015 Sapporo Kinen G2
12 Horse Silk Admire Flight Admire Flight
Manhattan Cafe
4.45 Mitsuru Hashida
Hiroyuki Uchida
14th, 2017 Nikkei Shinshun Hai G2
Last Race 14th, 2017 Nikkei Shinshun Hai G2
13 Horse Silk Promontorio Promontorio
Gold Halo
4.12 Kiyoshi Hagiwara
Norihiro Yokoyama
9th, 2016 Stayers Stakes G2
Last Race 9th, 2016 Stayers Stakes G2
14 Horse Silk Meiner Jade Meiner Jade
Stay Gold
0.00 Masamichi Wada
Masami Matsuoka
12th, 2014 Copa Republica Argentina G2
Last Race 12th, 2014 Copa Republica Argentina G2
15 Horse Silk Trailblazer Trailblazer
Zenno Rob Roy
7.23 Yasutoshi Ikee
Hiroki Goto
15th, 2014 Nikkei Sho G2
Last Race 15th, 2014 Nikkei Sho G2