2014 Chunichi Shimbun Hai G3

[Edit]
Date / Track:
Chukyo-JPN
Post Time:
Distance:
1 1/4 m (Turf)
Age / Sex:
4+ M
Fin Silks Horse / Sire Rating Trainer / Jockey Last Start / Next Start Elixir.HRN
1 Horse Silk Martinborough Martinborough
Deep Impact
6.39 Yasuo Tomomichi
Dario Vargiu
5th, 2016 Kokura Kinen G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Kokura Kinen G3
2 Horse Silk Lachesis Lachesis
Deep Impact
6.67 Katsuhiko Sumii
Yuga Kawada
11th, 2015 Queen Elizabeth II Cup G1
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Queen Elizabeth II Cup G1
3 Horse Silk Lovely Day Lovely Day
King Kamehameha
8.11 Yasutoshi Ikee
Eduardo Pedroza
4th, 2016 Hong Kong Cup G1
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Hong Kong Cup G1
4 Horse Silk Yule Singing Yule Singing
Symboli Kris S
7.64 Kazuhiro Seishi
Genki Maruyama
18th, 2015 Niigata Kinen G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Niigata Kinen G3
5 Horse Silk Tokai Paradise Tokai Paradise
Gold Allure
7.70 Hidetaka Tadokoro
Yuichi Shibayama
17th, 2014 Kinko Sho G2
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2014 Kinko Sho G2
6 Horse Silk Red Raven Red Raven
Smart Strike
4.12 Kazuo Fujisawa
Yoshitomi Shibata
7th, 2016 Osaka Hai G2
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Osaka Hai G2
7 Horse Silk Uncoiled Uncoiled
Giant's Causeway
7.64 Yoshito Yahagi
Hiroki Goto
12th, 2015 Fukushima Himba Stakes G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Fukushima Himba Stakes G3
8 Horse Silk X Mark X Mark
Deep Impact
0.00 Katsuhiko Sumii
Hiroyuki Uchida
14th, 2016 Epsom Cup G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Epsom Cup G3
9 Horse Silk Blaze a Trail Blaze a Trail
Daiwa Major
4.45 Kenichi Fujioka
Kota Fujioka
11th, 2015 Fuji Stakes G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Fuji Stakes G3
10 Horse Silk Fragarach Fragarach
Durandal
7.78 Mikio Matsunaga
Ryo Takakura
12th, 2016 Naruo Kinen G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Naruo Kinen G3
11 Horse Silk Caldo Brezza Caldo Brezza
Jungle Pocket
4.45 Naohiro Yoshida
Yusuke Fujioka
10th, 2015 Diamond Stakes G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Diamond Stakes G3
12 Horse Silk Aroma Cafe Aroma Cafe
Manhattan Cafe
0.00 Naohiro Yoshida
Katsuharu Tanaka
17th, 2016 Niigata Kinen G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2016 Niigata Kinen G3
13 Horse Silk Coreles Dorado Coreles Dorado
Stay Gold
0.00 Tadao Igarashi
Kyosuke Kokubun
12th, 2015 Kyoto Kimpai G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Kyoto Kimpai G3
14 Horse Silk Fire Fire
Agnes Tachyon
0.00 Masaru Honda
Daisaku Matsuda
11th, 2014 Sirius Stakes G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2014 Sirius Stakes G3
15 Horse Silk Smart Gear Smart Gear
Marvelous Sunday
0.00 Masaru Sayama
Kohei Matsuyama
15th, 2015 Keihan Hai G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2015 Keihan Hai G3
16 Horse Silk Samson's Pride Samson's Pride
Meisho Samson
0.00 Hiroaki Sugiura
Masaki Katsuura
99th, 2017 Diamond Stakes G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2017 Diamond Stakes G3
17 Horse Silk Action Star Action Star
Agnes Tachyon
4.12 Hidetaka Otonashi
Yuichi Kitamura
9th, 2019 Meguro Kinen G2
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2019 Meguro Kinen G2
18 Horse Silk Kanetoshi Marshal Kanetoshi Marshal
French Deputy
0.00 Tadao Igarashi
Yuji Hishida
18th, 2014 Chunichi Shimbun Hai G3
Last Race {ordinalize(horse.last_start.finish_position)}, 2014 Chunichi Shimbun Hai G3